TỔNG ĐÀI CSKH/ HOTLINE: (083) 9254631 – 0919 564 039

Thiết bị lưu trữ

 • 3T SG Back Plus - 3.5

  3T SG Back Plus - 3.5" USB 3.0

  3.330.000
  Hãng sản xuất: SEAGATE Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 3TB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  Hãng sản xuất: SEAGATE Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 3TB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  3T SG Back Plus - 3.5" USB 3.0 3.330.000
 • 2T SG Expansion Portable - 2.5

  2T SG Expansion Portable - 2.5" USB 3.0

  2.650.000
  Hãng sản xuất: SEAGATE Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 2TB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  Hãng sản xuất: SEAGATE Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 2TB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  2T SG Expansion Portable - 2.5" USB 3.0 2.650.000
 • 2T SG Back Plus - 2.5

  2T SG Back Plus - 2.5" USB 3.0

  2.975.000
  Hãng sản xuất: SEAGATE Dung lượng: 2TB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 110
  Hãng sản xuất: SEAGATE Dung lượng: 2TB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 110
  2T SG Back Plus - 2.5" USB 3.0 2.975.000
 • 1T SG Backplus - 2.5

  1T SG Backplus - 2.5" USB 3.0

  1.630.000
  Hãng sản xuất: SEAGATE Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 1TB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0 Xem thêm ›
  Hãng sản xuất: SEAGATE Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 1TB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0  
  1T SG Backplus - 2.5" USB 3.0 1.630.000
 • 500GB SG Expansion Portable

  500GB SG Expansion Portable

  1.190.000
  Hãng sản xuất: SEAGATE Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 500gB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  Hãng sản xuất: SEAGATE Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 500GB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  500GB SG Expansion Portable 1.190.000
 • 1TB SG Expansion Portable - 2.5

  1TB SG Expansion Portable - 2.5

  1.570.000
  Hãng sản xuất: SEAGATE Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 1TB Interface: SATA 3.0Gb/s Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  Hãng sản xuất: SEAGATE Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 1TB Interface: SATA 3.0Gb/s Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  1TB SG Expansion Portable - 2.5 1.570.000
 • WD Elements 3TB USB - 3.5

  WD Elements 3TB USB - 3.5" USB 3.0

  3.000.000
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 3TB Interface: USB Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 3TB Interface: USB Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  WD Elements 3TB USB - 3.5" USB 3.0 3.000.000
 • WD Elements 2TB USB - 3.5

  WD Elements 2TB USB - 3.5" USB 3.0

  2.300.000
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 2TB Interface: USB2.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 480
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 2TB Interface: USB2.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 480
  WD Elements 2TB USB - 3.5" USB 3.0 2.300.000
 • WD Elements 2TB USB - 2.5

  WD Elements 2TB USB - 2.5" USB 3.0

  2.850.000
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 2TB Interface: USB2.0, USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 2TB Interface: USB2.0, USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps):&nbs
  WD Elements 2TB USB - 2.5" USB 3.0 2.850.000
 • WD Elements 1TB USB - 2.5

  WD Elements 1TB USB - 2.5

  1.590.000
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 1TB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 480
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 1TB Interface: USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 480
  WD Elements 1TB USB - 2.5 1.590.000
 • WD Elements 500GB USB - 2.5

  WD Elements 500GB USB - 2.5

  1.210.000
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 500GB Interface: USB2.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 480
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 500GB Interface: USB2.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 480
  WD Elements 500GB USB - 2.5 1.210.000
 • WD passport Ultra 2TB- 2.5

  WD passport Ultra 2TB- 2.5

  3.350.000
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 2TB Interface: USB2.0, USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 113
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 2TB Interface: USB2.0, USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps):&nbs
  WD passport Ultra 2TB- 2.5 3.350.000
 • WD passport Ultra 1TB- 2.5

  WD passport Ultra 1TB- 2.5

  1.730.000
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 1TB Interface: USB2.0, USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 113
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 1TB Interface: USB2.0, USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 113
  WD passport Ultra 1TB- 2.5 1.730.000
 • WD passport Ultra 500G- 2.5

  WD passport Ultra 500G- 2.5" USB 3.0

  1.390.000
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 500GB Interface: USB2.0, USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 113
  Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL Số vòng quay: 5400rpm Dung lượng: 500GB Interface: USB2.0, USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps):&n
  WD passport Ultra 500G- 2.5" USB 3.0 1.390.000
 • Transcend 1T M3 – 2.5” USB 3.0

  Transcend 1T M3 – 2.5” USB 3.0

  1.580.000
  Hãng sản xuất: TRANSCEND Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 1TB Interface: USB, USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  Hãng sản xuất: TRANSCEND Số vòng quay: 7200rpm Dung lượng: 1TB Interface: USB, USB 3.0 Tốc độ truyền dữ liệu (Mbps): 0
  Transcend 1T M3 – 2.5” USB 3.0 1.580.000