TỔNG ĐÀI CSKH/ HOTLINE: (083) 9254631 – 0919 564 039

 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700 (3.6GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700 (3.6GHz)

  7.600.000

  Socket 1151 Vi xử lý 4 nhân 8 luồng Xung cơ bản 3.60 GHz, xung tối đa 4.20 GHz Bộ nhớ đệm: 8MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 630 TDP 65W
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700 (3.6GHz) 7.600.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600K (3.8GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600K (3.8GHz)

  5.890.000

  Socket 1151 Vi xử lý 4 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.80 GHz, xung tối đa 4.20 GHz Bộ nhớ đệm: 6MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 630 TDP 91W Hỗ trợ ép xung: Có
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600K (3.8GHz) 5.890.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600 (3.5GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600 (3.5GHz)

  5.430.000

  Socket 1151 Vi xử lý 4 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.50 GHz, xung tối đa 4.10 GHz Bộ nhớ đệm: 6MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 630 TDP 65W
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600 (3.5GHz) 5.430.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7500 (3.4GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7500 (3.4GHz)

  4.920.000

  Socket 1151 Vi xử lý 4 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.40 GHz, Max Turbo 3.80 GHz Bộ nhớ đệm: 6MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 630 TDP 65W
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7500 (3.4GHz) 4.920.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7400 (3.0GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7400 (3.0GHz)

  4.350.000

  Socket 1151 Vi xử lý 4 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.00 GHz, xung tối đa 3.50 GHz Bộ nhớ đệm: 6MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 630 TDP 65W
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7400 (3.0GHz) 4.350.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7350K (4.2GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7350K (4.2GHz)

  3.950.000

  Socket 1151 Vi xử lý 2 nhân 4 luồng Xung cơ bản 4.20 GHz Bộ nhớ đệm: 4MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 630 TDP 60W Hỗ trợ ép xung: Có
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7350K (4.2GHz) 3.950.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7300 (4.0GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7300 (4.0GHz)

  3.545.000

  Socket 1151 Vi xử lý 2 nhân 4 luồng Xung cơ bản 4.00 GHz Bộ nhớ đệm: 4MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 630 TDP 51W
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7300 (4.0GHz) 3.545.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7100 (3.9GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7100 (3.9GHz)

  2.750.000

  Socket 1151 Vi xử lý 2 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.90 GHz Bộ nhớ đệm: 3MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 630 TDP 51W
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7100 (3.9GHz) 2.750.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4600 (3.6GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4600 (3.6GHz)

  1.750.000

  Socket 1151 Vi xử lý 2 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.60 GHz Bộ nhớ đệm: 3MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 630 TDP 51W
  Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4600 (3.6GHz) 1.750.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4560 (3.5GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4560 (3.5GHz)

  1.365.000

  Socket 1151 Vi xử lý 2 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.50 GHz Bộ nhớ đệm: 3MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 610 TDP 54W Hỗ trợ ép xung: Có
  Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4560 (3.5GHz) 1.365.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Celeron G3930 (2.9GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Celeron G3930 (2.9GHz)

  850.000

  Socket 1151 Vi xử lý 2 nhân 2 luồng Xung cơ bản 2.90 Ghz Bộ nhớ đệm: 2MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 610 TDP 51W
  Bộ vi xử lý/ CPU Celeron G3930 (2.9GHz) 850.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6700 (3.4GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6700 (3.4GHz)

  7.600.000

  Socket 1151 Vi xử lý 4 nhân 8 luồng Xung cơ bản 3.40 GHz, xung tối đa 4.00 GHz Bộ nhớ đệm: 8MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 530 TDP 65W
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6700 (3.4GHz) 7.600.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6600K (3.5GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6600K (3.5GHz)

  5.890.000

  Socket 1151 Vi xử lý 4 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.50 GHz Bộ nhớ đệm: 6MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 530 TDP 91W
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6600K (3.5GHz) 5.890.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6600 (3.3GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6600 (3.3GHz)

  5.430.000

  Socket 1151 Vi xử lý 4 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.30 GHz, xung tối đa 3.90 GHz Bộ nhớ đệm: 6MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 530 TDP 65W
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6600 (3.3GHz) 5.430.000
 • Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6500 (3.2GHz)

  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6500 (3.2GHz)

  4.910.000

  Socket 1151 Vi xử lý 4 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.20 GHz, xung tối đa 3.60 GHz Bộ nhớ đệm: 6MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 530 TDP 65W Hỗ trợ ép xung: Có
  Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6500 (3.2GHz) 4.910.000